on 2010-08-25 12:23 pm (UTC)
Posted by [identity profile] dyan25.livejournal.com
Hmmm hindi ko pa nakita ito. Di kasi ako fan nung page ni Noynoy eh XP

Grabe na yan ha... tama bang doon magbangayan T.T Talaga nga naman mga tao lahat ng pwedeng sisihin... SISISIHIN nila...

on 2010-08-25 12:33 pm (UTC)
Posted by [identity profile] bugackt.livejournal.com
Not a fan either. I just saw it on yahoo news.

Profile

bugackt: (Default)
bugackt

December 2012

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
161718192021 22
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 06:55 am
Powered by Dreamwidth Studios